Obračun plač lahko postane preprosto delo

Obračun plač lahko postane preprosto delo

Vsako podjetje se srečuje z delom, pri katerem je treba delovne ure delavcev pretvoriti v izplačilo plač. Temu pravimo obračun plač. Če želimo to delo poenostaviti in izboljšati, za to potrebujemo dober program. Z ustreznimi programi se podatki za obračun plač pretvorijo v vrste izplačil. Kakšen bo obračun, plač je odvisno od vseh podatkov, ki jih imamo na voljo, da lahko natančno izračunamo končen znesek izplačila plače. Osnovni podatki so število delovnih dni v mesecu, praznikov in dela prostih dni. Na podlagi teh osnovnih podatkov dobimo fond ur za mesec, za katerega delamo obračun plač. Med podatke spadajo še osnovna mesečna plača, bruto plača, redno delo, osnova za obračun prispevkov za socialno varnost, splošna mesečna davčna olajšava, regres za prehrano, regres za letni dopust, poslovna uspešnost, prevoz na delo,  dnevnice in drugo.

Podatki za obračun plač in njihov avtomatski prenos je ključ do boljše in enostavnejše priprave plač

Avtomatski prenos omenjenih podatkov za obračun plač v računovodske programe izboljša in olajša celoten proces priprave plač. S takšnim načinom prihranimo čas in zmanjšamo število napak, ki so posledica ročnega pretipkavanja. Programi, ki so namenjeni za obračunavanje plačilnih list, so povezani z najpogostejšimi ERP programi kot so SAP, Navision, Vasco, Pantheon, MFERAC in drugimi. Za obračun plač podjetja pogosto uporabljajo sodoben SAP program. Podatki o zaposlenih se iz programa SAP prenesejo v programe namenjene za obračun plač. Med osnovne podatke spadajo ime in priimek zaposlenega, številka pristopne kartice, datum začetka in prenehanja zaposlitve. Obratno pa se iz programa namenjenega za obračun plač prenašajo v SAP podatki o registracijah in dogodkih. Podatki so torej ključnega pomena da sploh lahko opravimo tovrstno delo. Glede na načine dela in samo kompleksnost le tega, pa so postali kompleksni tudi podatki, ki so v evidenci delovnega časa. Podatki se lahko razlikujejo za vsak delovni dan posebej, saj so delovni časi lahko različni, potekajo  ob različnih delih dneva in prav tako tudi trajajo različno dolgo.  Za celomesečno obravnavo takšnih podatkov sta potrebna čas in natančnost, da obračun plač poteka tako kot je treba.

Tehnologija pa nam danes omogoča uporabo že prej omenjenih programov, ki bistveno olajšajo proces priprave plač in obdelavo vseh kompleksnih podatkov, ki nastanejo pri procesu dela zaposlenega.

Leave a Reply

Mizarstvo | Blog | Pohištvo | Kontakt